ZARIADENIE PRE MERANIE ZÁŤAŽE DEMAG

PRODUKTY | KOMPONENTY PRE ŽERIAVY DEMAG | PRÍSLUŠENSTVO | ZARIADENIE PRE MERANIE ZÁŤAŽE DEMAG

Hospodárna výroba vyžaduje vysoké zaťaženie všetkých zdvíhacích zariadení. Odhad zaťaženia nie je vždy možný. Zariadenie pre meranie záťaže Demag účinne predchádza preťaženiu nosných konštrukcií a zdvíhacích zariadení, spĺňa tak bezpečnosť proti preťaženiu predpísanú  ES smernicou o strojoch. Toto zariadenie ponúka ochranu pre všetky zdvíhacie zariadenia Demag, ale aj pre iné zariadenia, mačky lanových vrátkov a pre celý rozsah zaťaženia. Taktiež aj pre prevádzky v extrémnych podmienkach.

 

Mechanické meranie zaťaženia

Medzný záťažový spínač MGS s vyhodnovacou elektronikou MKA-2 pre bezpečnosť proti preťaženiu a vypnutiu v prípade preťaženia. Maximálna odchýlka zopnutia je ± 2,5 %, vzťahuje sa na 2 x 106 cyklov.

 

Súhrnné pamäte zaťaženia

Zákon predpisuje nutnosť zisťovať spotrebovanú prevádzkovú životnosť zdvíhacieho zariadenia každý rok (SWP). Súhrnné pamäte zaťaženia WLK-1 u FWL umožňujú ľahké a presné zistenie zostatkovej prevádzkovej životnosti.

 

Elektronické meranie zaťaženia

Ťažná meriaca tyč s tenzometrami pre meranie rozťaženia, frekvenčný generátor FGB a prístroj na vyhodnocovanie frekvencie FAW-1 pre istenie proti preťaženiu a pre vypnutie v prípade preťaženia. Elektronika umožňuje obmedzenie zaťaženia, sumárne meranie, vypnutie spúšťania uvoľnenia na lane.

 

Digitálny displej pre indikáciu zaťaženia

Ako doplnkové zariadenie ja naviac k dispozícií displej pre indikáciu zaťaženia. Trojmiestny digitálny displej s možnosťami voľby medzi ANZ-1 v ovládači DST, alebo s kabínovým
displejom ANK-1 v kabíne vodiča, alebo s veľkým displejom ANG-1 (výška číslic 120 mm).

 

Súbory na stiahnutie

Scroll to Top

Niektorí z klientov

Volkswagen Bratislava a.s.
KIA Motors Slovakia a.s.
HYUNDAI HMMC
ŠKODA
INA Skalica
PSA PEUGEOT Trnava
Citroen
Ford
Mercedes
Audi
Všetky referencie